Nordisk Kærguldsmed
Leucorrhinia rubicunda
 Ruby Whiteface

abIMGL9354 Han, d. 19/5 2017, Skallerød Vang, foto: Lars Johansen

aIMGL9610

Hun, d. 30/4 2018, Hareskoven, foto: Lars Johansen

nordiskkaerhansideHan, d. 13/6 2013, Kattehale Mose, foto: Lars Johansen aaaIMGL9824Hun, d. 5/6 2017, Hareskoven, foto: Lars Johansen

Udseende:
Kropslængde: 37 - 40 mm
Vingefang: 56 - 62 mm
Bagkroppen er sort med gulebrune rygpletter på de 7 forreste led hos hunnen og unge hanner.
Bagkroppens rygpletter er røde hos den udfarvede han.
Panden her hvid.
Forkanten af forvingen er lys gul.
Vingernes basalpletter er rødbrune på hannen.

Forvekslinger:
Lille Kærguldsmed
Stor Kærguldsmed
se sammenligning her.

Levesteder:
Rene søer, vandhuller og hede- og tørvemoser.

Flyvetid:
Medio maj til primo juli.

 

 nordiskkaerkortArten er almindelig i Danmark

 

 

nordiskkaernymfe1

Foto: Mogens Holmen

                                                                                             
   

 

  •