Rød Vandnymfe
Pyrrhosoma nymphula
Large Red Damselfly

aaC90F2318

Han, d. 17/6 2016, Simontorp, Sverige, foto: Lars Johansen

abC90F9185

Hun, d. 19/5 2017, Skallerød Vang, foto: Lars Johansen

aC90F2507Han, 18/6 2016, Simontorp, Sverige, foto: Lars Johansen abC90F9192Hun, d. 19/5 2017, Skallerød Vang, foto: Lars Johansen

Udseende:
Kropslængde: 34 - 57 mm.
Vingefang: 45 - 50 mm.
Hannen og hunnen er rød med sorte tegninger.
Hunnens tegninger er kraftigere end hannens.

Forvekslinger:
Ingen

Levesteder:
Stillestående rent vand.

Flyvetid:
Primo maj til medio juli.

 

 roedvandkort

Arten er almindelig i Danmark.

aC90F2512Han abcC90F9192Hun

gu Pyrrhosoma nymphula larv ToggerupEnghave 20151126 mh DSCN2902 KopiD. 26/11 2015, Toggerup Enghave, foto: Mogens Holmen

roedvannymfeFoto: Mogens Holmen

 

  •